Biển chỉ dẫn đường bộ là gì?

Biển chỉ dẫn đường bộ

Biển chỉ dẫn là loại biển có nền dán màng phản quang 3M xanh, chữ trắng, hình hướng dẫn màu trắng, biển có hình vuông hoặc hình chữ nhật. Khi nhìn thấy các đoạn đường có loại biển này người tham gia giao thông sẽ có những thông tin hữu ích và cần thiết để tham gia giao thông được an toàn và thuận lợi.

Loại biển chỉ dẫn có số lượng nhiều nhất trong các loại biển báo như biển báo cấm, biển hiệu lệnh… bắt đầu từ biển số 401 đến số 447 các ý nghĩa trên biển rõ ràng.

Ngoài ra có một số biển báo có dán decal 3M đỏ gạch chéo nghĩa là đã hết đường dành cho oto xe máy, hết đường ưu tiên hoặc là đường cụt.

bien-chi-dan

Từ khóa:  

Bình luận