Cuộn dán thân xe trắng đỏ phản quang Cuộn dán thân xe trắng đỏ phản quang

Cuộn dán thân xe trắng đỏ phản quang

Giá: 170.000

Cuộn dán thân xe trắng đỏ phản quang

Kích thước: 0.05*35m/cuộn

Màu sắc: Trắng Đỏ phản quang

Cuộn dán thân xe trắng đỏ phản quang tốt trong đêm tối được sử dụng để dán thân xe, dán quanh xe oto, máy cẩu máy múc… giúp nhận biết dễ dàng trong đêm tối đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông.

Đặt Hàng Ngay

Thông tin chi tiết

Cuộn dán thân xe trắng đỏ phản quang

Kích thước: 0.05*35m/cuộn

Màu sắc: Trắng Đỏ phản quang

Cuộn dán thân xe trắng đỏ phản quang tốt trong đêm tối được sử dụng để dán thân xe, dán quanh xe oto, máy cẩu máy múc… giúp nhận biết dễ dàng trong đêm tối đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông.

1479452903290_593

Từ khóa:  

Bình luận