Hệ thống cửa hàng

1/ Hafasco – 58 Tràng Tiền
Địa chỉ: Số 58 phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.39347297
Mặt hàng kinh doanh: Quần áo thời trang các loại nhãn hiệu NEM
Phương thức phục vụ: Bán lẻ

2/ Hafasco – 33 Hàng Trống
Địa chỉ: Số 33 phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.38286973
Mặt hàng kinh doanh: Chuyên may đo Veston nam nữ, thời trang công sở.
Phương thức phục vụ: Bán buôn + Bán lẻ

3/ Hafasco – 27 Hàng Trống
Địa chỉ: Số 27 phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.39286419
Mặt hàng kinh doanh: Chuyên Complete – Veston,quần áo thời trang các loại, may đo đồng phục.
Phương thức phục vụ: Bán buôn + Bán lẻ

4/ Hafasco – 19 Hàng Trống
Địa chỉ: Số 19 phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.38288737
Mặt hàng kinh doanh: Quần áo thời trang Trẻ em, đồng phục học sinh các loại
Phương thức phục vụ: Bán buôn + Bán lẻ

5/ Hafasco – 13 Hàng Ngang
Địa chỉ: Số 13 phố Hàng Ngang, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.38295521
Mặt hàng kinh doanh: Quần áo thời trang các loại
Phương thức phục vụ: Bán buôn + Bán lẻ

6/ Hafasco – 22 Hàng Đào
Địa chỉ: Số 22 phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.38255814
Mặt hàng kinh doanh: Quần áo thời trang các loại
Phương thức phục vụ: Bán buôn + Bán lẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *