giá gờ giảm tốc cao su Archives - Thiết bị an toàn giao thông

Các bài viết với từ khóa: "giá gờ giảm tốc cao su"

  • Gờ giảm tốc có 2 màu đen vàng

    Gờ giảm tốc có tác dụng hoãn xung giảm tốc được sử dụng để lắp đặt tại các vị trí cần các xe lưu thông qua giảm tốc độ như cổng các tòa nhà, các trường học bệnh viện, các khu vực đỗ xe, các điểm đen ngã ba ngã tư cần giảm tốc độ nhằm đảm bảo an toàn cho các xe lưu thông.

    Xem chi tiết»